Quest Na szlaku kazimierskich ciekawostek

Quest powstał z okazji Święta Krainy Lessowych Wąwozów, które ma miejsce w dniach 10-11 czerwca 2023.

Quest to forma gry turystycznej pozwalającej na samodzielne poznawanie miast czy miejscowości. Wierszowane polecenia doprowadzić nas mają do „skarbu”, czyli rozwiązania hasła questowego. Po odszyfrowania hasła, zasłużyliśmy na nagrodę. Pieczątka na zakończenie questu dostępna jest w Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu Dolnym, Rynek 15 (w godzinach pracy informacji 9:00 – 17:00)

Po przejściu kazimierskiego questu należy udać się po pieczątkę do Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu Dolnym, Rynek 15.

Więcej questów znajdziecie Państwo na stronie www.questy.org.pl.